Press "Enter" to skip to content

Војно технички споразум у Куманову

Војно-технички споразум између Међународних безбедносних снага („КФОР“) и влада Савезне Републике Југославије и Републике Србије.


Члан I: Опште обавезе

 1. Стране овог Споразума потврђују документ који је председник Ахтисари поднео председнику Милошевићу, а који су одобрили Скупштина Србије и Савезна влада 3. јуна 1999, који укључује размештање на Косову, под покровитељством Уједињених нација, ефикасног међународног цивилног и безбедносног присуства. Стране даље констатују да је Савет безбедности спреман да усвоји резолуцију која је у поступку, у вези са овим присуствима.

   
 2. Државни органи влада Савезне Републике Југославије и Републике Србије схватају и сагласни су да међународне безбедносне снаге („КФОР“) буду распоређене по усвајању резолуције Савета безбедности УН из тачке 1, да неометано функционишу у оквиру Косова и да буду овлашћене да предузимају све неопходне акције у циљу успостављања и одржавања безбедног окружења за све грађане Косова као и да на други начин обављају своју мисију. Они су даље сагласни да поштују све обавезе из овог Споразума и да олакшају распоређивање и функционисање ових снага.

   
 3. За сврхе Споразума, под следећим изразима подразумева се:
  1. „Стране“ представљају потписнице Споразума.
  2. „Органи“ су одговарајући надлежни појединци, агенције или организације Страна.
  3. „Снаге СРЈ“ укључују сво особље и организације СРЈ и Републике Србије са војним способностима. То укључује редовне војне и поморске снаге, наоружане цивилне групе, њима придружене паравојне групе, ваздухопловне снаге, националну гарду, граничну полицију, војне резервисте, војну полицију, обавештајне службе, Савезно и Републичко министарство унутрашњих послова, локалну, специјалну полицију, јединице полиције за сузбијање нереда и антитерористичке јединице и све друге групе или појединце које као такве означи командант међународних безбедносних снага („КФОР“).
  4. Зона ваздушне безбедности (АСЗ) је дефинисана као зона од 25 км која се протеже изван границе покрајине Косова унутар осталог дела територије СРЈ. Она укључује ваздушни простор изнад те зоне од 25 км.
  5. Зона копнене безбедности (ГСЗ) је дефинисана као зона од 5 км која се протеже изван границе покрајине Косова унутар осталог дела територије СРЈ. Она укључује територију у оквиру те зоне од 5 км.
  6. Дан ступања на снагу (ЕИФ) се одређује као дан потписивања овог Споразума.

    
 4. Сврха ових обавеза:
  1. Успостављањем трајног престанка непријатељства, ни под којим условима, било које снаге СРЈ и Републике Србије неће ући, поново ући, нити остати на територији Косова или у зони копнене безбедности односно зони ваздушне безбедности како су описане у тачки 3, члана 1, без претходне изричите сагласности команданта међународних безбедносних снага („КФОР“). Локална полиција ће моћи да остане у зони копнене безбедности. Ова тачка неће утицати на договорени повратак особља СРЈ и Србије које ће бити предмет накнадног споразума како се предвиђа у тачки 6 документа који се помиње у тачки 1 овог члана.
  2. Обезбеђење подршке и овлашћења међународних безбедносних снага („КФОР“), а посебно да би се међународне безбедносне снаге („КФОР“) овластиле да предузимају акције које су потребне, укључујући и употребу нужне силе, да би се обезбедило поштовање овог Споразума и заштита међународних безбедносних снага („КФОР“) и допринело безбедном окружењу за међународно цивилно имплементационо присуство и друге међународне организације, агенције и невладине организације (детаљи наведени у Додатку Б).
Један оброк много наде

Члан II: Престанак непријатељства

 1. Снаге СРЈ ће се одмах након ступања на снагу овог Споразума уздржати од било каквих непријатељских или провокативних аката било које врсте, уперених против било ког лица на Косову и наредиће оружаним снагама да прекину све такве активности. Оне неће подстицати, организовати нити подржавати непријатељске или провокативне демонстрације.
   
 2. Фазно повлачење снага СРЈ (копнених): СРЈ се сагласила са фазним повлачењем свих снага СРЈ са Косова на локације у Србији, изван територије Косова. Снаге СРЈ ће обележити и очистити минска поља, замаскиране експлозивне направе и препреке. Приликом повлачења, снаге СРЈ ће рашчистити све линије комуникација, уклањањем свих мина, зарушавања, замаскираних експлозивних направа, препрека и експлозивних пуњења. Оне ће такође обележити сва минска поља са свим странама. Улазак и размештање међународних безбедносних снага („КФОР“) на Косово ће бити синхронизовани. Повлачење снага СРЈ са Косова у фазама ће се одвијати у складу са доле наведеним редоследом:
  1. До дана ступања на снагу споразума + 1 дан, снаге СРЈ лоциране у зони 3 ће напустити, означеним путним правцима, ту зону како би показале поштовање Споразума (уцртано на мапи у Додатку А Споразума). Након што се верификује да су снаге СРЈ поступиле у складу са овим ставом као и тачком 1 овог члана, ваздушни напади НАТО ће бити суспендовани. Та суспензија ће се наставити под условом да се у потпуности поштују обавезе из овог Споразума и да Савет безбедности УН што хитније усвоји резолуцију о размештању међународних безбедносних снага („КФОР“) да би се избегао вакум.
  2. До дана ступања на снагу споразума + 6 дана, све снаге СРЈ на Косову ће напустити зону 1 (уцртану на мапи у Додатку А Споразума). Биће формирани тимови за везу са командантом КФОР у Приштини.
  3. До дана ступања на снагу споразума + 9 дана, све снаге СРЈ на Косову ће напустити зону 2 (уцртану на мапи у Додатку А Споразума).
  4. До дана ступања на снагу споразума + 11 дана, све снаге СРЈ на Косову ће напустити зону 3 (уцртану на мапи у Додатку А Споразума).
  5. До дана ступања на снагу споразума + 11 дана, све снаге СРЈ на Косову ће окончати повлачење са Косова (уцртано на мапи у Додатку А Споразума) на локације у Србији изван територије Косова, али не у оквиру копнене безбедносне зоне од 5 км. По завршетку овог редоследа (дан ступања на снагу споразума + 11 дана), високи команданти снага СРЈ одговорни за повлачење снага ће писменим путем потврдити команданту међународних безбедносних снага („КФОР“) да су снаге СРЈ испуниле своју обавезу и окончале фазно повлачење. Командант међународних безбедносних снага („КФОР“) може да одобри посебне захтеве за изузеће од фазног повлачења. Кампања бомбардовања ће бити окончана након потпуног повлачења снага СРЈ како се предвиђа у члану II. Међународне безбедносне снаге ће, по потреби, задржати овлашћење да силом спроводе овај Споразум.
  6. Власти СРЈ и Републике Србије ће у потпуности сарађивати са међународним безбедносним снагама („КФОР“) у верификацији повлачења снага са Косова и изван ваздушне/копнене безбедносне зоне.
  7. Оружане снаге СРЈ које се повлаче у складу са Додатком А тј. у одређена збирна подручја или се повлаче одређеним маршрутама неће бити изложене ваздушним нападима.
  8. Међународне безбедносне снаге („КФОР“) ће обезбеђивати одговарајућу контролу граница СРЈ на Косову са Албанијом и БЈРМ1 до доласка цивилне мисије УН.

    
 3. Фазно повлачење југословенског ратног ваздухопловства и противваздушне одбране (РВ ПВО):
  1. На дан ступања на снагу споразума + 1 дан, ни један ваздухоплов СРЈ, авион или хеликоптер, неће летети у ваздушном простору Косова или изнад ваздушне зоне безбедности без претходне сагласности команданта међународних безбедносних снага („КФОР“). Сви системи противваздушне одбране, радари, ракете земља-ваздух и ваздухоплови страна ће се уздржати од циљања, праћења или другог радарског осветљавања ваздухоплова међународних безбедносних снага („КФОР“) који лете у ваздушном простору Косова или ваздушној зони безбедности.
  2. До дана ступања на снагу споразума + 3 дана, сви ваздухоплови, радари, ракете земља-ваздух (укључујући и ручне противваздушне системе) и сва против-авионска артиљеријска оруђа на Косову ће бити повучени на друге локације у Србији изван ваздушне зоне безбедности од 25 км.
  3. Командант међународних безбедносних снага („КФОР“) ће контролисати и координирати употребу ваздушног простора изнад Косова и у зони ваздушне безбедности почев од дана ступања на снагу Споразума. Кршење било које од горе наведених одредби, укључујући и правила и поступке команданта међународних безбедносних снага („КФОР“) којима се регулише ваздушни простор изнад Косова, као и неовлашћени летови или активирање интегрисаног система ПВО СРЈ унутар зоне ваздушне безбедности, долази под удар војне акције међународних безбедносних снага („КФОР“) укључујући и употребу нужне силе. Командант међународних безбедносних снага („КФОР“) може да пренесе контролу над уобичајеним ваздушним активностима одговарајућим институцијама СРЈ како би надзирале операције, спречиле конфликте у ваздушном саобраћају међународних безбедносних снага („КФОР“) и обезбедиле несметано и безбедно функционисање система контроле лета. Предвиђа се да ће контрола над цивилним ваздушним саобраћајем бити враћена цивилним органима што пре буде било изводљиво.

Члан III: Нотификације

 1. Овај Споразум и писмена наређења којима се захтева поштовање Споразума ће одмах бити саопштени свим снагама СРЈ.
   
 2. До дана ступања на снагу споразума + 2 дана, државни органи влада СРЈ и Републике Србије ће пружити следеће конкретне информације у погледу статуса свих снага СРЈ:
  1. Детаљне податке, позиције и описе свих мина, неексплодираних експлозивних средстава, експлозивних направа, зарушавања, препрека, замаскираних експлозивних направа, жичаних препрека, физичких или војних опасности по безбедно кретање било ког особља на Косову, а које су поставиле снаге СРЈ;
  2. Све даље информације војног или безбедносног карактера о снагама СРЈ на територији Косова и зонама копнене безбедности и ваздушне безбедности које затражи командант међународних безбедносних снага („КФОР“).

Члан IV: Успостављање Заједничке комисије за имплементацију

Заједничка комисија за имплементацију ће бити успостављена по размештању међународних безбедносних снага („КФОР“) на Косову, како то буде одредио командант међународних безбедносних снага („КФОР“).

Члан V: Највиши ауторитет за тумачење

Командант међународних безбедносних снага („КФОР“) представља највишу инстанцу за тумачење овог Споразума и безбедносних аспеката мировног решења које подржава. Његове одлуке су обавезујуће за све Стране и лица.

Члан VI: Ступање на снагу

Овај Споразум ступа на снагу по потписивању.

Додаци

А. Фазно повлачење снага СРЈ са Косова
Б. Операције међународних безбедносних снага („КФОР“)

А. Фазно повлачење снага СРЈ са Косова

Б. ОПЕРАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИХ БЕЗБЕДНОСНИХ СНАГА („КФОР“)

 1. У складу са општим обавезама Војно-техничког споразума, државни органи СРЈ и Републике Србије разумеју и сагласни су са размештањем и операцијама међународних безбедносних снага („КФОР“) без препрека у оквиру Косова и уз овлашћење да предузимају све потребне акције у циљу успостављања и одржавања безбедног окружења за све становнике Косова.
   
 2. Командант међународних безбедносних снага („КФОР“) ће имати овлашћења, без мешања или тражења дозволе, да чини све што сматра за сходно, укључујући и употребу војне силе, да заштити међународне безбедносне снаге („КФОР“), међународно цивилно имплементационо присуство и да врши одговорности које проистичу на основу овог Војно-техничког споразума и Мировног решења које подржава.

   
 3. Међународне безбедносне снаге („КФОР“) нити било који члан њиховог особља неће бити одговорни за било какву штету нанету државној или приватној имовини током обављања дужности у вези са применом овог Споразума. Стране ће у што краћем року утврдити Споразум о статусу снага (СОФА).

   
 4. Међународне безбедносне снаге („КФОР“) ће имати право:
  1. да надгледају и обезбеђују поштовање овог Споразума и да одмах реагују на било које кршење и обезбеде поновно поштовање, користећи и војну силу, по потреби. Ово укључује неопходне акције у циљу:
   (1) обезбеђивања повлачења снага СРЈ;
   (2) обезбеђивања поштовања након повратка одабраног особља СРЈ на Косово;
   (3) пружања помоћи другим међународним ентитетима који су укључени у примену или на неки други начин овлашћени од стране СБ УН.
  2. да успостављају аранжмане за везу са локалним органима на Косову, и са цивилним и војним органима СРЈ/Србије;
  3. да посматрају, надгледају и врше инспекцију било којих објеката или активности на Косову за које командант међународних безбедносних снага („КФОР“) верује да имају или могу имати војну или полицијску способност, или могу бити у вези са ангажовањем војне или полицијске способности, или су на неки други начин од значаја за поштовање овог Споразума.

    
 5. Без обзира на било коју одредбу овог Споразума, Стране разумеју и сагласне су са тим да командант међународних безбедносних снага („КФОР“) има право и овлашћење да примора на уклањање, повлачење или релокацију одређених снага и оружја, и да наложи обуставу било којих активности за које командант међународних безбедносних снага („КФОР“) сматра да представљају потенцијалну опасност било међународним безбедносним снагама („КФОР“) било њиховој мисији, или некој другој Страни. Снаге које се не прераспореде, повуку, релоцирају или не престану да угрожавају или потенцијално угрожавају активности након таквог захтева међународних безбедносних снага („КФОР“), биће изложене војној акцији међународних безбедносних снага („КФОР“), укључујући и употребу нужне силе како би се обезбедило поштовање.

Куманово, 9. јун 1999. године

Пратите нас на нашој Фејсбук и Инстаграм страници, Твитер и Вконтакт налогу и придружите нам се на Телеграм каналу и Вибер заједници.

Извор: Злочини над Србима

Be First to Comment

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

%d bloggers like this: